منو
تبلیغات و مسٔولیت اجتماعی( CSR)

تبلیغات و مسٔولیت اجتماعی( CSR)

سازمانها را نمی‌توان صرفا یک واحد اقتصادی به حساب آورد زیرا که در شرایط گوناگون اقتصادی بر جامعه تاثیر می‌گذارند برای مثال می‌توانند در شرایط بد اقتصادی باعث بالا بردن نرخ بهره، رانت، وعدم شفافیت در اجتماع شوند، سازمانها را می‌توان از زوایای متفاوتی برسی کرد زیرا فرهنگ سازمانها بر رفاه و فرهنگ جامعه تاثیر گذار است به همین سبب این سازمانها نسبت به جامعه خود مسٔولیت‌های دارند که در قالب پروژه‌های CSR ارائه می‌شود.

اینفلونسر مارکتینگ

اینفلونسر مارکتینگ

اینفلونسر مارکتینگ یکی از ابزارهای است که در سالهای اخیر در دنیای تجارت آنلاین بسیار مورد توجه بوده است که در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال‌تر است، این فعالیت نوعی از مارکتینک است که با فکوس بر افراد تاثیرگذار پیش می‌رود نه فقط روش‌های اورجینال مارکتینک، در این روش اینفلونسرها با تبلیغات برای برندها برخریداران بالقوه تاثیر می‌گذارند و معرفی فعالیت‌های کسب و کارها به وسیله این افراد صورت می‌گیرد.

تبلیغات چه نقشی می‌تواند در کسب و کار شما داشته باشد؟

تبلیغات چه نقشی می‌تواند در کسب و کار شما داشته باشد؟

مفهوم بازاریابی و تبلیغات به شکل عجیبی درهم آمیخته‌اند در واقع تبلیغات رشته‌ای از مجموعه رشته‌های است که بازاریابی را تشکیل می‌دهند، می‌توان گفت تبلیغات بخشی از فرایند بازاریابی است که به وسیله آن پیام برند، معرفی محصول و یا خدمات را از طریق رسانه‌های مختلف به مخاطبان می‌رساند و آنان را برای استفاده از خدمات و محصولات متقاعد می‌کند.