منو

قوانین و مقررات سایت :

  1. در هنگام ثبت نام از نام و نام خانوادگی خود و شماره همراه و ایمیل معتبر استفاده نمایید.ادپرتال به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر سازمانها و شرکتها و مدیران و کارشناسان محترمشان نیاز  به اطلاعات معتبر دارد.
  2. مبالغ درج شده رسانه ها در سایت مبالغ قبل از اعمال تخفیف ها هستند.مبلغ نهایی بعد از اعتبار سنجی مشتری،تعیین روش پرداخت و تعیین مدت زمان قرارداد تخفیف های خاص تعیین میگردد.
  3. مبالغ خدمات و دسترسی ویژه نهایی بوده و به علت فیزیکی نبودن،شامل هزینه های حمل و ... نمیگردد.

تکمیل ثبت نام