منو
تبلیغات چه نقشی می‌تواند در کسب و کار شما داشته باشد؟

تبلیغات چه نقشی می‌تواند در کسب و کار شما داشته باشد؟

مفهوم بازاریابی و تبلیغات به شکل عجیبی درهم آمیخته‌اند در واقع تبلیغات رشته‌ای از مجموعه رشته‌های است که بازاریابی را تشکیل می‌دهند، می‌توان گفت تبلیغات بخشی از فرایند بازاریابی است که به وسیله آن پیام برند، معرفی محصول و یا خدمات را از طریق رسانه‌های مختلف به مخاطبان می‌رساند و آنان را برای استفاده از خدمات و محصولات متقاعد می‌کند.

تجزیه و تحلیل فرصتهای بازار

تجزیه و تحلیل فرصتهای بازار

هر شرکتی باید توانائی تشخیص فرصتهای جدید بازار را داشته باشد. هیچ شرکتی نمی‌تواند به محصولات و بازارهای فعلی خود برای همیشه وابسته باشد. محیط پیچیده و در حال تغییر همواره فرصتها و تهدیدهای جدید را به همراه دارد. شرکت باید دائما محیط و مشتریان را زیر نظر داشته باشد بطوریکه از تهدیدها مصون ماند و از فرصتها پیش آمد نهایت استفاده را بعمل آورد.

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی عبارت است از" تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترول برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر بمنظوردستیابی به هدف‌های سازمان."

بازاریابی موفق

بازاریابی موفق

بازاریابی را می‌توان، مدیریت رابطه سودمند با مشتری دانست، هدف بازاریابی ایجاد ارزش برای مشتری و جـذب ارزش درازای ارزش ایجاد شده است.

آشنایی با تبلیغات BTL

آشنایی با تبلیغات BTL

روش تبلیغاتی که به شما کمک می کند تا با مخاطب های خود تعامل کنید. تبلیغات BTL، تبلیغاتی است بر اساس شناخت مخاطب و دانش بازاریابی که به برند ها کمک میکند تا بتوانند با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند.